Sygnały FW20

Na stronie twitter.com/BezEmerytury podaję w celach edukacyjnych informacje o rzeczywistych transakcjach, jakie zawieram na kontraktach na WIG20.

Sygnały mają postać:
Alert: Short (3) FW20M1720 on 2017-04-04 14:00:00 @ 2220 (delayed 15 min)

  • BUY – zajęcie pozycji długiej – kupienie kontraktów
  • SHORT – zajęcie pozycji krótkiej (na rachunku jest wtedy ujemna liczba walorów)
  • SELL – pokrycie pozycji długiej – pozbycie się walorów, brak pozycji
  • COVER – pokrycie pozycji krótkiej – pozbycie się walorów, brak pozycji
  • (cyfra w nawiasie bez znaczenia)
  • symbol – nazwa serii kontraktów jakiej dotyczą sygnały
  • data i czas wystąpienia sygnału i złożenia zlecenia
  • @ – cena przy jakiej złożono zlecenie (często rzeczywista cena realizacji jest o 1pkt gorsza)
  • delayed – czas opóźnienia publikacji sygnału (obecnie po 15 minutach)
  • Powody tego procesu opisuję na http://bezemerytury.pl/inwestowanie-w-kontrakty-na-wig20-ile-mozna-zarobic