Wzór umowy cesji polisy

Jeśli planujesz oszczędzanie w polisie inwestycyjnej, proponuję, być rozważył zamiast kupować nową polisę, odkupić na zasadzie cesji polisę „używaną”. Można takowe łatwo znaleźć szukając w google hasła „sprzedam polisę”. Takie ogłoszenia są też na forum http://bezemerytury.pl/forum/viewforum.php?f=9.

Poniżej przedstawiam zalety nabycia polisy używanej, zamiast nowej:

  1. pomagasz drugiemu człowiekowi w trudnej sytuacji (osoby, które nie są w stanie kontynuować opłacania składek otrzymują od towarzystwa ubezpieczeniowego tylko marne 5-20% wartości polisy
  2. kupujesz polisę taniej (zwykle za cesję płaci się 50-70% wartości polisy, więc już na wstępie dostajesz 30-50% rabatu)
  3. masz krótszy okres do spłacania (polisa nowa to min 5 lat, polisy używane nabywa się zwykle gdy mają już za sobą 1-3 lata)
  4. nie dajesz zarobić hienom z towarzystw ubezpieczeniowych (TU nie żyją ze składek na polisę, tylko głównie z tego, co zabiorą swoim klientom (sic!), jacy nie są w stanie spłacać swojej polisy. Są zatem jak hieny, które żywią się padliną – nieszczęściem swoich klientów – walczmy z tym, walczmy z hienami!)

Cesja polisy oznacza też jednak pewne ryzyko:

  1. Ubezpieczonego nie można zmienić. Ma to niewielkie znacznie, gdyż prawdopodobieństwo jego śmierci w okresie polisy jest niskie, lecz jeśli umrze – polisa się kończy i następuje wypłata. Może to Ci pokrzyżować plany np. oszczędzania przez 7 lat, gdy zostanie to przerwane po np. 4 latach śmiercią Ubezpieczonego. Oczywiście nie tracisz ani grosza, więc możesz za te pieniądze nabyć kolejną polisę
  2. Ubezpieczony może dokonać zmiany Uposażonego (jest to jego prawo osobiste – niezbywalne). W takiej sytuacji w momencie jego śmierci, wynagrodzenie z polisy otrzymałby nowy Uposażony. Jest to pewne ryzyko przy kupowaniu polisy, ale odpowiednia umowa z nim może je ograniczyć.

Poniżej możesz pobrać wzór umowy cesji polisy zawierającej zabezpieczenia przed nieuczciwością jednej ze stron oraz zapisy umożliwiające pełne dysponowanie zakupioną polisą.

Zobacz okladka cesja m - Wzór umowy cesji polisy

Zamów teraz! Tylko 97zł 197zł (promocja dla pierwszych 100 klientów)

Zobacz przycisk dodaj do koszyka - Wzór umowy cesji polisy