Wzór umowy cesji polisy

Jeśli planujesz oszczędzanie w polisie inwestycyjnej, proponuję, być rozważył zamiast kupować nową polisę, odkupić na zasadzie cesji polisę „używaną”. Można takowe łatwo znaleźć szukając w google hasła „sprzedam polisę”. Takie ogłoszenia są też na forum http://bezemerytury.pl/forum/viewforum.php?f=9.

Poniżej przedstawiam zalety nabycia polisy używanej, zamiast nowej:

  1. pomagasz drugiemu człowiekowi w trudnej sytuacji (osoby, które nie są w stanie kontynuować opłacania składek otrzymują od towarzystwa ubezpieczeniowego tylko marne 5-20% wartości polisy
  2. kupujesz polisę taniej (zwykle za cesję płaci się 50-70% wartości polisy, więc już na wstępie dostajesz 30-50% rabatu)
  3. masz krótszy okres do spłacania (polisa nowa to min 5 lat, polisy używane nabywa się zwykle gdy mają już za sobą 1-3 lata)
  4. nie dajesz zarobić hienom z towarzystw ubezpieczeniowych (TU nie żyją ze składek na polisę, tylko głównie z tego, co zabiorą swoim klientom (sic!), jacy nie są w stanie spłacać swojej polisy. Są zatem jak hieny, które żywią się padliną – nieszczęściem swoich klientów – walczmy z tym, walczmy z hienami!)

Cesja polisy oznacza też jednak pewne ryzyko:

  1. Ubezpieczonego nie można zmienić. Ma to niewielkie znacznie, gdyż prawdopodobieństwo jego śmierci w okresie polisy jest niskie, lecz jeśli umrze – polisa się kończy i następuje wypłata. Może to Ci pokrzyżować plany np. oszczędzania przez 7 lat, gdy zostanie to przerwane po np. 4 latach śmiercią Ubezpieczonego. Oczywiście nie tracisz ani grosza, więc możesz za te pieniądze nabyć kolejną polisę
  2. Ubezpieczony może dokonać zmiany Uposażonego (jest to jego prawo osobiste – niezbywalne). W takiej sytuacji w momencie jego śmierci, wynagrodzenie z polisy otrzymałby nowy Uposażony. Jest to pewne ryzyko przy kupowaniu polisy, ale odpowiednia umowa z nim może je ograniczyć.

Poniżej możesz pobrać wzór umowy cesji polisy zawierającej zabezpieczenia przed nieuczciwością jednej ze stron oraz zapisy umożliwiające pełne dysponowanie zakupioną polisą.

Wzór umowy cesji polisy

Zamów teraz! Tylko 97zł 197zł (promocja dla pierwszych 100 klientów)

Dodaj do koszyka