Wyniki automatu FW20 w 2018r


Od prawie czterech lat opisuję tu czasem, jak sobie radzi mój automat transakcyjny. Kolejny rok za nim, można więc zrobić małe podsumowanie roku 2018. Najlepiej pokaże to wykres:

Zobacz Automat transakcyjny wyniki 2018 - Wyniki automatu FW20 w 2018r
Wyniki automatu transakcyjnego w 2018r.

Wyraźnie widać, że pierwszy kwartał był bardzo udany (zysk ok 45%), po czym w sierpniu cały ten zysk stopniał do zera, by znowu błyskawicznie urosnąć do poziomu 80%.

Maksymalne obsunięcie kapitału (drawdown) wyniosło 12%, czyli znośnie, choć oczywiście nie było łatwo to przetrzymać i odebrać nagrodę kwartał później…

W roku 2018 było 209 transakcji, biuro maklerskie dokonało kilku poprawek swych programów, przez co tylko kilka zleceń nie zostało prawidłowo wykonanych, co daje nadzieję na trwałe prawidłowe działanie tych systemów. Prawie wszystkie te sygnały zostały też opublikowane na Twitter, dla celów edukacyjnych i dowodowych (w środku roku musiałem zmienić bramkę publikującą, nowa wydaje się bardziej stabilna).


Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę z Poradnikami.


Zostaw komentarz